понеділок, 29 травня 2017 р.

ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК З АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РОБОТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ І СПЕЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ.Пошук істини, бо правда у всіх своя, стає епохальним  випробуванням для цілого покоління українців  кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя. Драматична історія цілого народу находить своє продовження у  сьогоденні, яке фактично і формує відповідь на  питання щодо здатності української нації та держави бути конкурентними та спроможними реалізувати свій потенціал у двадцять першому сторіччі. Попри важкі випробування, які випали на долю  українського народу, політичну, юридичну  й історичну відповідальність перед майбутніми і як не дивно минулими поколіннями, буде нести сучасний політичний клас, який  відповідальний за втілення у життя засад  конкурентного «українського проекту». На кожне  «слово» політичного актора,  українським громадянам потрібна: дія,  соціальна відповідальність і   значущий суспільний результат, що рухає нас вперед.


Розуміння майбутнього, пошук ефективних механізмів реалізації його на практиці,  концентрація ресурсів, прогнозування наслідків власної політики та суспільна відповідальність, якраз і визначає патріотизм і історичну місію українського політикуму перед власним народом. Ефективна публічна політика зможе об’єднати нас у бажанні бути разом у цій державі і мати майбутнє вже сьогодні. Вже замало обслуговувати виклики  дня сьогоднішнього і дня вчорашнього, ми повинні створювати  каркас міцності  державних інституцій  спроможних на засадах демократичних цінностей і національної ідентичності, реагувати на  виклики завтрашнього дня незалежно звідки вони прийдуть – зі сходу,  з заходу чи найстрашніше – з середини. Ми повинні бути готові: знати, прогнозувати і діяти!


Цей практикум  зроблений для тих хто має сумління і бажання бути готовим до суспільних змін, будує майбутнє, але цінує минуле, розуміє його і схильний мінімізувати вплив популізму, авантюризму і професійного невігластва у реалізації національних інтересів через ефективне публічне  врядування тобто через долю кожного українця. Ми намагалися зробити його доступним, практичним і технологічним використовуючи великий масив наукової і спеціальної літератури та власний практичний досвід у сфері публічної політики та її інформаційно-аналітичного супроводження органів державної влади, громадського сектору тощо.

Зберегти час, уникнути непотрібного теоретизування  та створити практичний інструментарій  для розуміння процесів, явищ і подій у сучасному економічному, політичному, соціальному, інформаційному та без- пековому просторі України – ось головна задача цього посібника.

Під час створення цього практикуму ми використовували   наукові продукти, які були  зроблені спільно з моїми колегами:
та іншими.


Запропоновані матеріали і рекомендації були апробовані на лекційних і практичних заняттях в НАДУ при Президентові України, НАВС України центральних органах влади та місцевого самоврядування. Рекомендуються для використання у практичній діяльності державними службовцями, працівниками органів місцевого самоврядування, політичними і громадськими діячами і всім тим хто хоче зробити Україну успішною. З повагою і найкращими побажаннями у Вашій діяльності
Професор, доктор політичних наук
Заслужений діяч науки і техніки України
С.О.Телешун.
ЗМІСТ ПОСІБНИКА
1. Практичні елементи інформаційно-аналітичної роботи
1.1. Політична аналітика – особливості інституційного становлення
1.2. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади як функція політичної аналітики
1.3. Технології аналітичної роботи по збору та обробці інформації
1.4. Методика та практика складання аналітичного документу
2. Політичне прогнозування як вид управлінської діяльності: практичні рекомендації
2.1. Політичне прогнозування та політична система. Нормативне та пошукове прогнозування
2.2. Стадії та надійність прогнозу
2.3. Принципи та умови надійності прогнозування
2.4.Основні недоліки процесу прогнозування та фактори, що їх визначають
2.5. Ефективність прогнозів
3. Конфлікт в політичному процесі (інформаційно-аналітичний аспект)
3.1. Конфлікт та його механізми
3.2. Динаміка та процес управління конфліктом
3.3.Інформаційно-аналітична діяльність та прогнозування конфліктів
4. Особливості інформаційно – аналітичної діяльності в роботі правоохоронних органів і спеціальних служб (окремі аспекти)
4.1. Основні категорії інформаційно-аналітичної роботи
4.2. Практичні засоби отримання і оцінки оперативної інформації
4.3. Мотиви видачі інформації
4.4. Достовірність і надійність матеріалів
4.5. Спотворення інформації і дезінформація
4.6. Техніка інтерпретації даних
4.7. Перевірка висновків
5. Деякі практичні міркування
5.1. Промислове шпигунство
5.2. Інформаційні війни в Інтернет. Теорія та практика


Немає коментарів: