вівторок, 1 жовтня 2013 р.

Формування засад ефективної публічної політики: міфи та реальність

25 вересня 2013 року кафедрою політична аналітика і прогнозування  було проведено міжкафедральний круглий стіл "Формування засад  ефективної публічної політики: міфи та реальність"
Модератор Круглого столу професор С.О. Телешун зауважив, що сучасна Україна – транзитне суспільство початку XXI ст., яке перебуває у стані активного формування нових соціально-економічних, політичних відносин та суспільних інститутів. Пошук оптимальної моделі влади в Україні синхронізується з перманентною боротьбою основних фінансово-політичних груп впливу за право контролювати розподіл власності, бюджетні та сировинні ресурси через політичні та державні інституції. Будівництво збалансованої та якісної вертикалі управління зіштовхується зі світоглядними суперечностями у середовищі національної управлінської еліти, її економічними інтересами та зовнішньополітичними викликами. Відсутність суспільного договору у вигляді сталих демократичних процедур створює умови, за яких правлячий клас бере від «демократії» стільки, скільки потрібно, щоб гарантовано забезпечити собі контроль над політичними, інформаційними і фінансовими ресурсами в державі. У даному контексті державне управління стає заручником реформ владних інститутів заради утримання політичної та економічної влади.

У свою чергу народний депутат Верховної Ради України О.М. Бригінець підкреслив, що консолідації громадськості, влади та опозиції, на жаль, не відбувається. Інертність державних структур, неготовність органів влади відповідати на нові виклики сучасних світових проблем, створюють загрози для демократичного розвитку країни. Про необхідність залучення громадян, інститутів громадянського суспільства до участі в процесі обговорення, розробки, прийняття та здійснення політичних рішень, що стосуються суспільно-значимих, групових та інших інтересів та потреб, реалізується органами влади не повною мірою.

 На думку Голови Правління Центру політико-правових реформ І.Б.Коліушко, система влади в Україні залишається досить закритою і, по суті, непрозорість органів влади перетворилася в стримуючий фактор демократичного, політичного та соціально-економічного розвитку країни.

Пошук нових підходів, виявлення  потенціалу розвитку в державному управлінні є вкрай актуальним завданням. Прагнення до наукового осмислення того, що відбувається в державі, зокрема у політиці, економіці, соціальній і духовній сферах, в цілому має не тільки наукове значення, але й життєво необхідно для збереження стабільного розвитку країни, на чому наголошували всі виступаючі.

В обговоренні прийняли участь професори кафедри політичної аналітики і прогнозування  О.Г. Пухкал, М.М. Стадник, та доцент Ю.П.Саух, а також аспіранти та слухачі Академії.  Виступаючі наголошували на необхідності створення системи публічного управління, яка б відповідала вимогам сьогодення. Питання ефективності української влади є, без перебільшення, питанням національної безпеки держави. Саме бачення майбутнього держави, вміння добирати інструментарій щодо його реалізації, ефективне використання ресурсів і прогнозування наслідків власної діяльності відрізняє зрілого державного діяча від амбіційного політика.

Немає коментарів: