понеділок, 15 квітня 2019 р.

Науковці прогнозують перехід найближчим часом України до соціального оптимізму10 квітня 2019 р. в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» відбулася презентація і обговорення монографії «Українське диво. Від депресії до соціального оптимізму», що її представили кафедра Публічної політики та політичної аналітики Національної академії державного управління при Президентові України і видавничий дім «Києво-Могилянська академії».  
Учасники обговорення: Сергій Телешун – модератор, д. політ.н, професор, завідувач кафедри публічної політики та політичної аналітики НАДУ при Президентові України; Едуард Афонін - автор монографії, д. соц. н., професор кафедри публічної політики та політичної аналітики НАДУ при Президентові України; Андрій Мартинов – автор монографії, д. і. н., професор, провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України;  Олена Судакова – директор видавничого дому «Києво-Могилянська академія»; Олександр Афонін – громадський діяч у сфері книговидання, член Комітету з присудження щорічної премії Президента України «Українська книжка року»; Ольга Балакірєва – к. соц. н., завідувачка відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування НАН України, голова Правління Українського інституту соціальних досліджень ім. Олександра Яременка; Наталія Голованова – член Міжнародної асоціації україністів, заступник головного редактора «МЗ» (Єрусалим-Нью-Йорк), член редколегії видання «Новий Континент» (Чикаго); Сергій Дембіцький – докторант Інституту соціології НАН України, Людмила Зубрицька – к. політ. н., директор інституту громадянської освіти Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Олег Кокошинський – заступник голови Координаційної Ради Громадської ліги «Україна-НАТО»; Тетяна Новаченко – доктор наук державного управління, професор кафедри публічної політики та політичної аналітики НАДУ при Президентові України; Ольга Піддубчак – кандидат наук з державного управління, президент ВГО «Еліта Держави», головний редактор журналу «Еліта держави»; Сергій Пирожков – д. екон. н., професор, академік, віце-президент НАН України; Олександр Пухкал – професор кафедри публічної політики та політичної аналітики НАДУ при Президентові України; Віктор Рябіко – д. соц. н., заступник академіка-секретаря відділення соціально-гуманітарних технологій Української технологічної академії та інші.

Обговорення відкрив професор Сергій Телешун. Він дав стислу характеристику трансформаційного процесу в Україні та сфокусував увагу присутніх на зростанні потреби на політичну аналітику, в тому числі на важливості прогнозування суспільного розвитку. Адже «українська політична та управлінська еліта не повинна помилятися, бо це загрожує національній безпеці, державі та наступним поколінням». При цьому науковець наголосив, що наша країна має набути конкурентності та результативності. «Вибори минають Україна залишається. Вона повинна бути конкурентною, соціально відповідальною і результативною. Світ дуже швидко змінюється, як на глобальному, так і на регіональному рівні. Тренди, виклики, модернові сентанції змінюються, причому занадто швидко. Тож, вміння відчувати ці зміни, реагувати на виклики відповідає реаліям. Адекватність політичної, експертної еліти полягає саме у тому, що вона не живе застарілим», зазначив С. Телешун.

Україна шукає свої нові технології, нові наукові розробки. Формуються нові наукові школи, що шукають відповідь на запитання щодо майбутніх моделей, якими має йти Україна, вважає вчений.
Науковець підкреслив, що в українському суспільстві є значні проблеми щодо розуміння, спілкування та комунікацій. «Публічна політика сьогодні базується на поєднанні комунікації ефективної влади та громадян, які грошима, своїм життям, зокрема на фронті, власне, й реалізують реформи. Якщо немає комунікації, народ починає не довіряти владі», сказав Телешун.
При цьому, за його словами, у реформ не буде перспективи, якщо не буде молодого покоління, яке своїми фінансами, політичними важелями впливатиме на майбутнє держави.
«Ці питання можна вирішити лише при створенні моделі майбутнього. Ми повинні налаштуватися на позитив створення конкурентного суспільства, конкурентної держави, що, незалежно від виборів, має перспективи", зауважив С. Телешун.

Представляючи монографічне видання, що презентоване загалу, його автор Едуард Афонін зазанчив, що «Україна переходить від депресивних настроїв у суспільстві до соціального оптимізму». Про це, зокрема, свідчать останні дані Інституту соціології НАН України за 2018 р. Вимірюваний інститутом індекс соціального самопочуття, який характеризує ставлення людей до 20-ти найважливіших аспектів життєдіяльності суспільства, вперше за період з 1992 р. перетнув нульову позначку і рушив у позитивну зону. На думку науковця, це сталося тому, що українське суспільство розпрощалося з патерналізмом, тобто покладанням на державу, політиків і віднині переносить відповідальність на себе».
За словами автора монографії Е. Афоніна, вимоги сьогодення – це жити «тут і зараз», а не чекати «світлого майбутнього». Отже, ми відповідальні за сьогоднішній день. «Треба вчитися жити тут і тепер. Не майбутнім (як ми жили у радянську добу), а жити сьогоднішнім днем. Відчувати це життя фібрами душі, а не намагатися його формалізувати».

Ще один автор монографії Андрій Мартинов також вважає, що в Україні спостерігається зміна у настроях у бік до позитивного. «У період 2014-2018 років в Україні спостерігаються певні зрушення як на індивідуальному, так і на суспільному рівнях, існує тенденція щодо прориву від депресивних настроїв до оптимістичних. У монографії робиться наголос на важливості позитивного мислення в сучасну інформаційну епоху, розкриваються витоки та коріння соціального оптимізму та виокремлюються нові колективні смисли, що стають підґрунтям нової смислової творчості. На основі узагальнення отриманих даних та закономірно очікуваних стрибкоподібних якісних змін у суспільній свідомості сформульовано оптимістичний прогноз найближчого розвитку України. Інформаційний та персональний позитив дозволяють сьогодні реалізовувати будь-яку справу», сказав А. Мартинов.

Про проблеми наукового прогнозування поділився з присутніми віце-президент НАН України Сергій Пирожков, нагадав нам, як бачилися обговорювані проблеми та перші спроби щодо їх вирішення на початку суспільно-трансформаційних процесів в Україні. Професор Олександр Пухкал обґрунтував зростаючу відповідальність вченого за результати науково-дослідної діяльності перед суспільством. Його колега по кафедрі професор Новаченко привернула увагу до змінюваної природи політичного авторитету.  Конструктивні й цікаві думки та спостереження з приводу обговорюваної проблеми висловили й інші учасники зібрання. 

Загалом дуже схвально було прийнято вихід у світ академічного видання «Українське диво. Від депресії до соціального оптимізму» . Висловлено зацікавленість у друку видання для наукових бібліотек і власного попиту. Директор видавничого дому «Києво-Могилянська академія» Олена Судакова запевнила про двотижневу готовність видання до реалізації.   

Немає коментарів: